✔ 20 jaar ervaring  ✔ Veilig betalen met ideal  ✔ Levering 1-3 werkdagen  ✔ Gratis levering in heel Nederland  ✔ prijzen exclusief BTW    ✔ voor vragen info@foliewinkel.com of 06-18470851

✔ Corona: Foliewinkel levert in Nederland en België zolang dit mogelijk is. Bij een eventuele volledige lockdown is dit natuurlijk niet meer mogelijk. tot die tijd hebben wij genoeg voorraad.

 

Garantie

Wij van Eggink Merchandise (foliewinkel) zijn overtuigd van de kwaliteit van de producten die wij hanteren. Op deze pagina vind u meer informatie over de garantie op onze producten.

Garantiebepaling

U heeft, als u de producten gebruikt waarvoor ze bedoelt zijn onder normale omstandigheden, recht op de wettelijke garantie. Mochten er zich binnen de garantie periode gebreken vertonen aan het door u bij ons aangeschafte product dan heeft u recht op een vervangend artikel of reparatie van het artikel. U dient foliewinkel.com binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek op de hoogte te stellen. U heeft geen recht op garantie indien;
-sprake is van foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet opvolgen van de bijgeleverde gebruiksaanwijzing
-de schade is ontstaan door opzet of grove nalatigheid
-Eggink Merchandise niet binnen de gestelde termijn op de hoogte is gebracht van het defect
-sprake is van overmacht van buitenaf, waaronder bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend) blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen.
-de schade is ontstaan door poging tot reparatie door niet gecertificeerde reparateurs.

Procedure

Heeft u een artikel welke een gebrek vertoont. Dan is dit de procedure om uw garantie te claimen:
1. U stelt Eggink Merchandise op de hoogte. Dit kan telefonisch, per mail of schriftelijk.
2. U zendt het artikel na overleg naar retour naar Eggink Merchandise of u brengt het artikel langs op onze vestiging, vergezeld met (een kopie van) de aankoopfactuur. Voor adressen, zie de pagina met onze contactgegevens. Let er op dat u zelf zorg dient te dragen voor voldoende frankering van het pakket! Helaas dekt de garantie eventuele transport en/of verzendkosten niet.
3. Als Eggink Merchandise het artikel retour ontvangen heeft wordt u op de hoogte gesteld. en zal direct na ontvangst contact met u opnemen en u informeren over het artikel, de levertijd van het vervangende of gerepareerde artikel en eventuele andere zaken die van toepassing zijn.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op!